کلیپ های جذاب دبیرستان هوشمند تفکرسفید

دبیرستان هوشمند تفکرسفید در یک نگاه (برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
دبیرستان هوشمند تفکرسفید
جشن بزرگ دبیرستان هوشمند تفکرسفید (برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
جشن بزرگ دبیرستان هوشمند تفکرسفید
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دبیرستان هوشمند تفکرسفید (برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی دبیرستان تفکرسفید
بزرگداشت مقام معلم دبیرستان هوشمند تفکرسفید
(برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
بزرگداشت مقام معلم دبیرستان تفکرسفید
زنگ مهر
دبیرستان هوشمند تفکرسفید
(برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
زنگ مهر دبیرستان هوشمند تفکرسفید
کسب مدال طلا و جایزه ویژه از کشور کانادا توسط قهرمان دبیرستان هوشمند تفکرسفید امیررضا فتحراضی (برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
کسب مدال طلا و جایزه ویژه از کشور کانادا و دانشگاه نورتون توسط قهرمان دبیرستان هوشمند تفکرسفید امیررضا فتحراضی
جلسه انگیزشی کنترل اضطراب و ایجاد روحیه قهرمانی (برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
جلسه انگیزشی کنترل اضطراب و ایجاد روحیه قهرمانی در دبیرستان هوشمند تفکرسفید
بازدید سرزده دکترذاکر از آزمایشگاه دبیرستان هوشمند تفکرسفید (برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
بازدید سرزده دکترذاکر از آزمایشگاه دبیرستان هوشمند تفکرسفید
اهداء هدیه به مناسبت روز مادر در دبیرستان هوشمند تفکرسفید (برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
اهداء هدیه به مناسبت میلاد حضرت زهرا  و روز مادر در دبیرستان هوشمند تفکرسفید(س)